• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

docile

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 23802

DOCILE = ['dousayl] adjective
yumuşak başlı, uysal * eşanlamlı : obedient, meek, mild, tame, tractable, amenable
İngilizce örnek : We want to buy a docile dog for our children.
Türkçe çevirisi : Çocuklarımız için uysal bir köpek almak istiyoruz.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms