• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

uslu

Türkçe - İngilizce

USLU = (uslu nedir; uslu ne demek; uslu İngilizcesi) 1. Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı: «Uslu ve çekingen huyum ne kendimi ne de nafakamı herhangi bir sert hareketle savunmaya asla müsait değildi.» -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. zf. Uysal bir biçimde. 3. esk. Akıllı, zeki: «Gören bizi sanır deli / Usludan yeğdir delimiz» -Anonim şiir.

USLU = (uslu nedir; uslu ne demek; uslu İngilizcesi) Yaşlı, sözü dinlenir kişi.

USLU = (uslu nedir; uslu ne demek; uslu İngilizcesi) Yaşlı, sözü dinlenir.

uslu = akıllı [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms