• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dismount

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 39615

ana kullanım

01. indirmek 02. sökmek 03. söküp çıkarmak 04. inmek 05. bozmak

askeri

01. topu arabasından indirmek

at yarışı

01. attan inmek

bilişim

01. kaldır 02. kaldırmak

binicilik

01. at inmek

jimnastik

01. bitiriş 02. aletli hareketleri bitirip inmek

trafik

01. bisikletten inmek

DISMOUNT = [dis'maunt] verb
(at, bisiklet, vb'den) inmek
İngilizce örnek : Helen dismounted and picked up her riding hat.
Türkçe çevirisi : Helen attan indi ve binici şapkasını çıkardı.

DISMOUNT = nasıl okunur, okunuşu /dis'maunt/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 0 ms