• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

differentiate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9884

ana kullanım

01. ayırmak 02. ayırt etmek 03. ayrım yapmak 04. fark gözetmek 05. farklılaştırmak 06. farklılaşmak 07. farklı olmak 08. ayırım yapmak 09. ayrı seçi yapmak 10. ayrımlaşmak 11. belirtmek 12. farklı kılmak 13. farklı tutmak 14. farklı yapmak 15. ayırdetmek 16. ayrılmak 17. ayrımsamak 18. farkı görmek 19. tefrik etmek

hekimlik

01. diferansiye 02. farklılaşmış

matematik

01. türev almak 02. diferansiyelini almak 03. diferansiyellemek

DIFFERENTIATE = [difı'renşieyt] verb
ayırmak, fark gözetmek * eşanlamlı : distinguish, separate
İngilizce örnek : It is important to differentiate between the two cases.
Türkçe çevirisi : İki olay arasındaki farkı görmek önemli.

ilgili sözler / related words

1: 5 ms