• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

devinim

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 6035

isim / noun – biology

devinim = hareket [öz Türkçe - eski terim]

devinim = kinezi [öz Türkçe - eski terim]

devinim = motion [öz Türkçe - eski terim]

devinim = motor [öz Türkçe - eski terim]

DEVİNİM = (devinim nedir; devinim ne demek; devinim İngilizcesi) 1. Devinme işi, hareket: «Dinleyenlerden de kendisini doğrulayan baş devinimleri bekliyordu.» -N. Cumalı. 2. Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü. 3. fel. Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş. 4. fel. Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket. 5. fel. Zaman içinde durum değiştirme. 6. fiz. Durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu, devim, hareket: Dünya'nın biri kendi, öteki Güneş çevresinde olmak üzere iki devinimi vardır.

DEVİNİM = (devinim nedir; devinim ne demek; devinim İngilizcesi) 1. Her türlü değişimi gösteren özdeğin bir varlık biçimi. 2. Ötelenme, dönme, titreşim gibi konum değiştirme.

DEVİNİM = (devinim nedir; devinim ne demek; devinim İngilizcesi) 1. Yer değiştirme; bir noktanın uzaydaki bir durumdan başka bir duruma geçişi; zaman içinde durum değiştirme. 2. Olabilirlikten gerçekliğe geçiş. 3. Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş; bir düşünce sürecinin başlaması. 4. Tarihin akışı içinde var olan düzeni değiştirmeye zorlayan " toplumsal, tinsel vb. güçlerin baskısı.

DEVİNİM = (devinim nedir; devinim ne demek; devinim İngilizcesi) Bir nesnenin konumunun zamana bağlı olarak değişimi; olay çatkısına göre incelenir.

DEVİNİM = (devinim nedir; devinim ne demek; devinim İngilizcesi) bk. devinme.

DEVİNİM = (devinim nedir; devinim ne demek; devinim İngilizcesi) Nesnenin, tüm ya da kimi noktalarının zamana bağlı olarak yer değiştirmesi olayı.

DEVİNİM = (devinim nedir; devinim ne demek; devinim İngilizcesi) S 1. Dış dünyanın görüntülerini düzenli aralıklı resimler dizisi biçiminde film üzerine saptarken filmin alıcıda; böyle bir filmdeki resimler dizisini devinimli görüntülere çevirirken filmin göstericide aralı devinimi. 2. Dış dünyanın seslerini sürekli biçimde saptamak üzere filmin alıcıda; aynı seslerin okunması için filmin göstericide sürekli devinimi.

DEVİNİM = (devinim nedir; devinim ne demek; devinim İngilizcesi) Sinema 1. Bir film kuşağında sese karşı görüntü bölümünü belirtmekte kullanılan genel terim. TV. 2. Televizyon yayınında sese karşı görüntüyü belirtmekte kullanılan genel terim.

DEVİNİM = (devinim nedir; devinim ne demek; devinim İngilizcesi) Toplumdaki nesne ve olayların temel özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin tümü.

ilgili sözler / related words

bağıl devinim basit harmonik devinim birlikte devinim boyuna devinim brown devinim süreci çembersel devinim çevrimsel devinim devinim bilimi devinim bozukluğu devinim büyüklüğü devinim büyüklüğü akısı devinim dengelemeli devinim duyusu devinim erki devinim evresi devinim gücü devinim halinde devinim incelemesi devinim kanunları devinim kuvveti devinim niceliği devinim oranı devinim sayrılığı devinim sezimi devinim yanılgısı devinim yasaları devinim yasası devinim yokluğu devinim yolları dönel devinim dönemsel devinim duraksız devinim durmaz devinim durmaz devinim makinesi düşey devinim düşüncül devinim görüşü düz devinim düzensiz devinim eksensel devinim elektriksel devinim olayları elektriksel devinim potansiyeli eş süresiz devinim eşanlı devinim gerçek devinim geri devinim göreli devinim görüntü devinim görünürdeki devinim görünüşte devinim günlük devinim harmonik devinim hava devinim bilimi hızlandırılmış devinim hızlandırılmış devinim sineması hızlı düz devinim hızlı tersine devinim hücre içi dinamik veya devinim ılımlı devinim ıraksı devinim ısı bir devinim biçimidir ısıl devinim ısıl devinim kuvveti ışıl devinim istençli devinim ivmeli devinim katı devinim kendine özgü devinim kütlesel devinim mıknatıslı devinim mıknatıslı devinim kuvveti newton devinim yasaları newton'un devinim yasaları olağan devinim öz devinim paralaktik devinim rasgele devinim sarmal devinim serbest devinim sesüstü devinim sezici sür-git devinim süre devinim incelemesi sürekli devinim sürekli devinim biçmesi sürgit devinim sürülen devinim tek resimli devinim ters devinim algısı tersine devinim toplumsal devinim uyumcul devinim uyumlu devinim uyumsuz devinim yalın harmonik (uyumcul) devinim yalın harmonik devinim yalın uyumcul devinim yalın uyumlu devinim yavaşlamış devinim yavaşlatılmış devinim yavaşlatılmış devinim sineması yavaşlayan devinim yıllık devinim

1: 0 ms