• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

depend

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2466

DEPEND = [di'pend] verb
1 (on) bağlı olmak * eşanlamlı : be dependent
İngilizce örnek : We want to have the party outside, but of course it depends on the weather.
Türkçe çevirisi : Partiyi dışarıda vermek istiyoruz, ama elbette bu, havaya bağlı.
2 (on) muhtaç olmak * eşanlamlı : need
İngilizce örnek : Local newspapers depend mainly on advertising revenue.
Türkçe çevirisi : Yerel gazeteler daha çok reklam gelirine muhtaçtır.
İngilizce örnek : He depends on his family for financial support.
Türkçe çevirisi : Mali destek için ailesine muhtaçtır.
3 (on) güvenmek * eşanlamlı : rely, trust confide
İngilizce örnek : You can always depend on him. He is very reliable.
Türkçe çevirisi : Ona her zaman güvenebilirsin. O çok güvenilir.
İngilizce örnek : You can depend on our cooperation.
Türkçe çevirisi : İşbirliğimize güvenebilirsin.
* It (all) depends; that depends = duruma göre değişir, belli olmaz
İngilizce örnek : 'Can you come to the party?' 'It depends. What time is it?'
Türkçe çevirisi : 'Partiye gelebilir misin?' 'Belli olmaz. Saat kaçta?'

ilgili sözler / related words

1: 1 ms