• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deficiency

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4658

ad / noun 4 – commerce

DEFICIENCY = [di'fişınsi] noun
1 eksiklik, kusur * eşanlamlı : defect, flaw, imperfection, shortcoming * karşıtanlamlı : perfection
2 yetersizlik * eşanlamlı : lack, shortage, insufficiency, scarcity * karşıtanlamlı : abundance
İngilizce örnek : Her diet has a calcium deficiency.
Türkçe çevirisi : Diyetinde kalsiyum eksikliği var.
İngilizce örnek : The doctor said that I had an iron deficiency.
Türkçe çevirisi : Doktor demir eksikliğimin olduğunu söyledi.

ilgili sözler / related words

aids (acquired immune deficiency syndrome) c1 esterase inhibitor deficiency calcium deficiency carnitine deficiency chromosome deficiency ci esterase inhibitor deficiency cobalt deficiency anemia color deficiency color vision deficiency combined immuno deficiency syndrom congenital immune deficiency continued-use deficiency control deficiency copper deficiency copper deficiency anemia criterion deficiency critical deficiency cutaneous tyrosinase deficiency deficiency account deficiency anemia deficiency area deficiency assessment deficiency bill deficiency bills deficiency decree deficiency diesease deficiency disease deficiency diseases deficiency fund deficiency in weight deficiency judgment deficiency letter deficiency mortgage deficiency need deficiency of air deficiency of clotting factor ix deficiency of clotting factor viii deficiency of clotting factor xi deficiency of myosin ii deficiency of natural coagulation inhibitors deficiency of rain deficiency of training deficiency payment deficiency points deficiency symptom deficiency targeted in cancer therapy edinilmiş bağışıklık eksikliği belirtisi (acquired immune deficiency syndrome) educational deficiency electron deficiency endocrinologic deficiency endocrinological deficiency factor v deficiency factor viii deficiency fiber deficiency diseases field moisture deficiency folic acid deficiency anemia free of deficiency glucose-6- phosphate dehydrogenase deficiency glucose-6-phosphate deficiency gonadotropin deficiency growth hormone deficiency growth vs deficiency model hearing deficiency hereditary zinc deficiency hydroxylase deficiency syndrome ig a deficiency iga deficiency immune deficiency immunoglobulin a deficiency immunoglobulin g subclass deficiency immunologic deficiency syndrome immunological deficiency syndrome inconsequential deficiency increasa of deficiency insulin deficiency iodine deficiency iron deficiency iron deficiency anemia iron deficiency anemia in calves iron deficiency diseases jak-3 deficiency leucocyte adhesion deficiency leukocyte adhesion deficiency syndrome limbal stem cell deficiency lime deficiency luteal phase deficiency magnesium deficiency make up a deficiency manganese deficiency mannosidase deficiency mediational deficiency mental deficiency mineral deficiency molybdeum deficiency myeloperoxidase deficiency niacin deficiency nitrogen deficiency nuclear weapon deficiency nutrient deficiency nutrition deficiency nutritional deficiency oxygen deficiency physical deficiency poly deficiency potash deficiency production deficiency properdin deficiency protein deficiency residual deficiency saturation deficiency sign of acquired deficiency donation significant deficiency sta t-5b deficiency stat-1 deficiency stat-5b deficiency sulphur deficiency supply a deficiency supply the deficiency of trace-element deficiency transverse deficiency vitamin and micronutrient deficiency vitamin b deficiency vitamin b12 deficiency vitamin c deficiency vitamin d deficiency vitamin deficiency vitamin e deficiency vitamin k deficiency vitamin k deficiency bleeding water deficiency you have chronic heart deficiency zinc deficiency

1: 0 ms