• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deceitful

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 25803

DECEITFUL = [di'si: tfıl] adjective
1 hilekâr, yalancı * eşanlamlı : dishonest, untruthful, insincere, false, fraudulent, crooked, trick * karşıtanlamlı : honest
2 aldatıcı * eşanlamlı : deceptive

ilgili sözler / related words

1: 2 ms