• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cultivate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9753

CULTIVATE = ['kaltiveyt] verb
1 toprağı işlemek, ekip biçmek * eşanlamlı : farm, plant, seed, harvest, plough
İngilizce örnek : They were unable to cultivate the fields.
Türkçe çevirisi : Tarlaları ekip biçemediler.
2 yetiştirmek * eşanlamlı : train, educate, polish, develop, improve, teach, nurture
İngilizce örnek : Wheat is widely cultivated here.
Türkçe çevirisi : Burada geniş ölçüde buğday yetiştirilir.

1: 0 ms