• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

crawl

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15123

CRAWL = [kro: l] verb
1 emeklemek, sürünmek * eşanlamlı : creep, inch, slither
İngilizce örnek : Now the baby can crawl on his hands and knees.
Türkçe çevirisi : Şimdi bebek elleri ve dizleri üzerinde emekliyor.
İngilizce örnek : There's a spider crawling across the floor.
Türkçe çevirisi : Yerde (çaprazlama) sürünen bir örümcek var.
İngilizce örnek : I can feel something crawling along my arm.
Türkçe çevirisi : Bir şeyin koluma doğru sürünerek çıktığını hissediyorum.
İngilizce örnek : The child crawled through the hole on hands and knees.
Türkçe çevirisi : Çocuk, elleri ve dizleri üzerinde deliğin içinde süründü.
2 (böcek, vb ile) dolu olmak * eşanlamlı : swarm
¤ noun
1 krol yüzme
2 çok yavaş hareket
3 ağır gidiş

CRAWL nasıl okunur, okunuşu /kro:l/ eylem

1: 0 ms