• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

contact

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1112

cep telefonu

elektrik

halkbilim

hekimlik

yerbilim

CONTACT = ['kontekt] noun
1 dokunma, temas * eşanlamlı : touch
İngilizce örnek : Some diseases are transmitted by contact with carriers.
Türkçe çevirisi : Bazı hastalıklar taşıyıcılarla temastan bulaşır.
2 bağlantı, irtibat * eşanlamlı : meeting, communication, connection, association * karşıtanlamlı : isolation
İngilizce örnek : I've lost contact with him.
Türkçe çevirisi : Onunla irtibatımı kaybettim.
3 kontak
¤ verb
görüşmek, bağlantı kurmak * eşanlamlı : communicate with, get in touch with, call, ring
İngilizce örnek : Can we contact him by phone?
Türkçe çevirisi : Onunla telefonla bağlantı kurabilir miyiz?
İngilizce örnek : Please contact me by email if you need help.
Türkçe çevirisi : Yardıma ihtiyacın olursa lütfen benimle e-postayla temasa geç.
* contact lens = kontaklens
İngilizce örnek : Contact lenses should be treated with care.
Türkçe çevirisi : Kontaklensler özenle elden geçirilmelidir.
İngilizce örnek : She puts in her contact lenses in the morning and removes them at night.
Türkçe çevirisi : Kontaklensini sabah takar ve geceleyin çıkarır.

CONTACT = nasıl okunur, okunuşu /'kOntEkt/ isim

1: 0 ms