• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

comprehend

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8409

ana kullanım

01. anlamak 02. kavramak 03. kapsamak 04. idrak etmek 05. ihata etmek 06. müdrik olmak 07. algılamak 08. bilinçine varmak 09. derketmek 10. içine almak 11. ihtiva etmek 12. kafasına girmek

matematik

01. anlama

COMPREHEND = [kompri'hend] verb
anlamak, kavramak * eşanlamlı : understand, perceive, grasp
İngilizce örnek : He has failed to comprehend the true situation.
Türkçe çevirisi : Gerçek durumu anlayamadı.

1: 0 ms