• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cheerful

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8014

CHEERFUL = ['çiıfıl] adjective
neşeli, şen, keyifli * eşanlamlı : happy, cheery, joyful, merry * karşıtanlamlı : gloomy, sad
İngilizce örnek : A cheerful smile makes other people smile too.
Türkçe çevirisi : Neşeli bir gülümseme diğer insanları da gülümsetir.
İngilizce örnek : I feel cheerful when I hear from her.
Türkçe çevirisi : Ondan haber alınca mutlu oluyorum.
İngilizce örnek : She was sitting on the sofa in a cheerful mood.
Türkçe çevirisi : Keyifli bir şekilde kanepede oturuyordu.

1: 0 ms