• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

charm

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5988

ana kullanım 1

01. hayran bırakmak 02. büyülemek 03. cezbetmek 04. korumak 05. cazip gelmek 06. gönlünü çelmek 07. meftun etmek 08. memnun olmak 09. aklını almak 10. aklını çalmak 11. çekmek 12. memnun etmek 13. sihirlemek 14. tavlamak 15. teshir etmek

ana kullanım 2

01. çekicilik 02. alım 03. cazibe 04. nazarlık 05. muska 06. büyü 07. sihir 08. afsun 09. albeni 10. alımlılık 11. bağı 12. efsun 13. füsun 14. gelgel 15. görk 16. hava 17. tılsım 18. azime 19. azimet 20. cilve 21. hamaylı 22. hırz 23. letafet 24. maşallah 25. sevimlilik 26. şirinlik

edebiyat

01. büyülü söz

fizik

01. çekici

kazıbilim

01. uğurluk

mecaz

01. tavlamak

CHARM = [ça: m] noun
çekicilik, alım, cazibe * eşanlamlı : attractiveness, allure, appeal, enchantment
İngilizce örnek : His money and charm attract many women.
Türkçe çevirisi : Parası ve cazibesi birçok kadını çekiyor.
İngilizce örnek : She has such charm that everyone wants to go out with her.
Türkçe çevirisi : O kadar cazibesi var ki herkes onunla çıkmak istiyor.
¤ verb
hayran bırakmak, büyülemek * eşanlamlı : enchant, attract, lure, captivate, fascinate, bewitch
İngilizce örnek : I was very charmed with their new house.
Türkçe çevirisi : Yeni evlerine hayran kaldım.

1: 0 ms