• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bully

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 19809

BULLY = ['buli] noun
kabadayı, zorba * eşanlamlı : ruffian, rowdy, browbeater, hector
İngilizce örnek : That big bully threw the ball on the other side of the fence.
Türkçe çevirisi : Şu iriyarı kabadayı topu çitin öbür tarafına fırlattı.
¤ verb
kabadayılık etmek, zorbalık etmek * eşanlamlı : browbeat, intimidate, domineer, overbear, harass
İngilizce örnek : Bullying is a typical feature of boarding school life.
Türkçe çevirisi : Kabadayılık, yatılı okul yaşamının tipik bir özelliğidir.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms