• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

brave

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4919

BRAVE = [breyv] adjective
cesur, yiğit * eşanlamlı : fearless, daring, courageous, heroic, gallant * karşıtanlamlı : cowardly, fearful, timid
İngilizce örnek : We applauded the brave policeman who saved the children.
Türkçe çevirisi : Çocukları kurtaran kahraman polisi alkışladık.
İngilizce örnek : You were brave to say that the manager was to blame.
Türkçe çevirisi : Müdürün suçlu olduğunu söylecek kadar cesurdun.
¤ verb
cesaretle karşılamak

ilgili sözler / related words

1: 0 ms