• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

boşalmak

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

boşalmak = deşarj olmak [öz Türkçe - eski terim]

BOŞALMAK = (boşalmak nedir; boşalmak ne demek; boşalmak İngilizcesi) 1. Boş duruma gelmek, içinde bir şey kalmamak, inhilal etmek: «Sınıf tamamen boşaldığında çıtı pıtı kadınla öğretmenin de onlarla birlikte gitmiş olduklarını fark etti.» -E. Şafak. 2. Dışarıya akmak, dökülmek. 3. Gevşemek, açılmak: «Sicim gitgide boşalıyor, gemi hafif yana yatarak pupa gidiyordu.» -S. F. Abasıyanık. 4. mec. Derdini, sıkıntısını birine anlatarak ferahlamak, deşarj olmak: «Derdimle öyle dolmuş ki boşalmadan evine gidemeyecek.» -Y. Z. Ortaç. 5. Hayvan, bağından kurtulmak. 6. Doyuma ulaşmak.

ilgili sözler / related words

1: 10 ms