• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

as

Türkçe - İngilizce

önek / prefix

AS nasıl okunur, okunuşu /ız, Ez/ belirteç

as

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 16

01 adverb / belirteç

02 adverb / belirteç

03 adverb / belirteç

04 – belirteç

05 adverb / belirteç

09 bağlaç / conjunction

10 adıl / pronoun

11 ilgeç / preposition

13 kısaltma / abbreviation

14 kısaltma / abbreviation

15 simge / symbol

ana kullanım 01 – belirteç

ana kullanım 02 – belirteç

ana kullanım 03 – belirteç

ana kullanım 04 – belirteç

ana kullanım 10 – zamir

ana kullanım 11 – ilgeç

ana kullanım 5 – bağlaç

ana kullanım 9 – bağlaç

kısaltma 1

AS = [ız, ez] conjunction
1 -dığı sıra, -ken
İngilizce örnek : As I was driving home, I saw her walking down the street.
Türkçe çevirisi : Arabayla eve giderken onu caddeden aşağı yürürken gördüm.
İngilizce örnek : As she came into the room, all rose to their feet.
Türkçe çevirisi : O odaya girerken herkes ayağa kalktı.
İngilizce örnek : As I was leaving the house, the postman brought a letter.
Türkçe çevirisi : Evden çıkarken postacı bir mektup getirdi.
2 -den dolayı, -dığı için
İngilizce örnek : As he wasn't ready, we went without him.
Türkçe çevirisi : Hazır olmadığı için onsuz gittik.
İngilizce örnek : As he is my friend, I will help him.
Türkçe çevirisi : O benim arkadaşım olduğu için ona yardım edeceğim.
İngilizce örnek : I cannot come as I am busy.
Türkçe çevirisi : Meşgul olduğum için gelemem.
İngilizce örnek : Let's stop working, as it is late.
Türkçe çevirisi : Çalışmayı bırakalım çünkü geç oldu.
3 gibi
İngilizce örnek : Do as you are told.
Türkçe çevirisi : Sana söylendiği gibi yap.
İngilizce örnek : Stop arguing with me and do as I tell you!
Türkçe çevirisi : Benimle tartışmayı bırak da sana söylediğim gibi yap.
¤ preposition
olarak; gibi
İngilizce örnek : He makes a living as a taxi driver.
Türkçe çevirisi : Taksi şoförü olarak geçimini sağlıyor.
İngilizce örnek : He works as an engineer.
Türkçe çevirisi : Mühendis olarak çalışıyor.
İngilizce örnek : I once worked as a postman.
Türkçe çevirisi : Bir zamanlar postacı olarak çalışmıştım.
İngilizce örnek : She joined the company as a secretary.
Türkçe çevirisi : Sekreter olarak şirkete katıldı.
¤ adverb
1 aynı derecede, o kadar
2 örneğin, sözgelimi
* as a rule = genellikle
İngilizce örnek : As a rule, my mother looks after my children when I'm at work.
Türkçe çevirisi : Genelde ben işteyken çocuklarıma annem bakar.
* as … as … … = kadar
İngilizce örnek : He likes to have his tea as sweet as possible.
Türkçe çevirisi : Çayını mümkün olduğunca şekerli içmeyi sever.
İngilizce örnek : We make the rooms as warm as possible in winter.
Türkçe çevirisi : Kışın odayı mümkün olduğunca sıcak yapıyoruz.
İngilizce örnek : Your bags must be as light as possible when you go by air.
Türkçe çevirisi : Uçakla giderken çantaların mümkün mertebe hafif olmalı.
İngilizce örnek : Get to the station as early as possible.
Türkçe çevirisi : İstasyona mümkün mertebe erken git.
İngilizce örnek : When it started raining, we all ran inside as fast as we could.
Türkçe çevirisi : Yağmur yağmaya başlayınca hepimiz elimizden geldiğince hızlı bir şekilde içeriye koştuk.
* as for = -e gelince
İngilizce örnek : They all went to the movies; as for me, I stayed home.
Türkçe çevirisi : Hepsi sinemaya gitti; bana gelince, ben evde kaldım.
* as if/though = -miş gibi, sanki
İngilizce örnek : It looks as though there will be a storm.
Türkçe çevirisi : Fırtına kopacak gibi (görünüyor).
İngilizce örnek : It looks as if it's going to stop raining.
Türkçe çevirisi : Yağmur dinecek gibi görünüyor.
İngilizce örnek : She talks as if she knows everything.
Türkçe çevirisi : Her şeyi biliyormuş gibi konuşuyor.
İngilizce örnek : You look as if you're cold.
Türkçe çevirisi : Üşüyormuş gibi görünüyorsun.
İngilizce örnek : She treats me as if I were a child.
Türkçe çevirisi : Bana çocukmuşum gibi davranıyor.
İngilizce örnek : He spoke French as if he were a real Frenchman.
Türkçe çevirisi : Gerçek bir Fransızmış gibi Fransızca konuşuyordu.
İngilizce örnek : It looks as if we were expected to wait here.
Türkçe çevirisi : Burada beklememiz bekleniyormuş gibi görünüyor.
İngilizce örnek : She's 50 years old, but she looks as if she was 40.
Türkçe çevirisi : 50 yaşında, ama 40 yaşındaymış gibi görünüyor.
İngilizce örnek : You talk as though you had a bad cold.
Türkçe çevirisi : Fena halde üşütmüş gibi konuşuyorsun.
İngilizce örnek : He is as poor at spelling as if he had never been to school.
Türkçe çevirisi : Hiç okula gitmemiş gibi yazımı kötü.
İngilizce örnek : The men are as tired as if they had been working all night.
Türkçe çevirisi : Adamlar bütün gece çalışmışlar gibi yorgunlar.
İngilizce örnek : You're so sunburnt as if you had spent the whole summer in Antalya.
Türkçe çevirisi : Bütün yazı Antalya’da geçirmişsin gibi yanmışsın.
İngilizce örnek : She looks as though she had seen a ghost.
Türkçe çevirisi : Hayalet görmüş gibi görünüyorsun.
İngilizce örnek : The car looks new, just as though it had never been driven.
Türkçe çevirisi : Araba yeni görünüyor, tıpkı hiç kullanılmamış gibi.
* as long as = sürece, -dikçe, -mek koşuluyla, yeter ki
İngilizce örnek : I will take the job as long as the salary is right.
Türkçe çevirisi : İşi kabul ederim yeter ki maaşı düzgün olsun.
İngilizce örnek : You can stay here as long as you wish.
Türkçe çevirisi : İstediğin kadar burada kalabilirsin.
* as regards = 1 … konusunda, ile ilgili olarak
İngilizce örnek : She's all right as regards cleaning, but she can't cook.
Türkçe çevirisi : Temizlik konusunda iyi ama aşçılığı iyi değil.
2 -e göre
* as to = 1 konusunda, -le ilgili olarak
İngilizce örnek : They made a bet as to who would be the first to arrive there.
Türkçe çevirisi : Oraya en ilk kimin varabileceği ile ilgili bahse girdiler.
2 -e göre
* as usual = her zamanki gibi
İngilizce örnek : She's on the beach, sunbathing as usual.
Türkçe çevirisi : Plajda, her zamanki gibi güneşleniyor.
* as well = de, da
İngilizce örnek : He smokes as well.
Türkçe çevirisi : Sigara da içiyor.
* as yet = şu ana kadar, şimdiye dek

ilgili sözler / related words

a change is as good as a holiday a change is as good as a rest a face as long as a fiddle a man is as old as he feels (himself to be) a man is as old as he feels, and a woman as old as she looks a miss is as good as a mile a nod is as good as a wink a nod's as good as a wink to a blind horse a rose by another name would smell as sweet a rose by any other name would smell as sweet a swift as an arrow a system such as this a thief knows a thief as a wolf knows a wolf accept as a friend accept as a gift accept as a present accept as evidence accept as true accepting a filed case as non-filed accepting filed cases as non-filed according as according as you behave accounts as evidence acrylamide as toxin act as act as a brother towards somebody act as a buffer act as a chairman act as a diligent trader act as a father act as a gentleman act as a guarantor act as a guide act as a lady act as a lawyer act as a mediator act as a model to a painter act as a prostitute act as a ringleader act as a sister to act as a spokesman for act as a stooge act as a substitute for act as a tool for somebody act as an idiot act as an intermediary act as an interpreter act as chairman act as deputy for somebody act as guarantor act as if act as interpreter act as is proper act as one wishes act as proxy act as spokesperson for act as the spokesperson for act as translator act as translator/interpreter act in its capacity as actin and myosin ii as force acting as a guarantor acting as a police spy acting as guarantor acting as principal activate as activation as oncogene activities of household as employers add as standard scheme add cells as admission as key employee adopt as a principie adopt as a principle adopt as a son affect to take as a joke affectionately known as pat aflatoxin as cause alcohol as fuel alfalfa as feed algae as feed all is as it should be all local variables as statics all must be as god wills all such as are of my opinion also known as also known as (aka) anciently known as and as well animals as carriers of disease any round brass or coper tray used as a table for serving meals appear as application decided as acceptability apply as of right apply as you type appoint as delegate appoint as observer appoint as representative appoint somebody as distributor appoint somebody as manager appoint somebody as one's representative arachnida as carriers of diseases archive log as aroma as food ingredient articles and materials that shall not be regarded as plastics as ... as as ... as this as a basic guide as a beginning as a body as a brilliant as a concept as a conclusion as a consequence as a consequence of as a counterexample as a donation as a duck takes to water as a fact of life as a family as a favor to me as a favor to somebody as a favour as a final comment as a free gift as a free present as a friend as a friendly nudge as a general rule as a general thing as a gesture as a group as a guest as a job lot as a joint effort as a joke as a keepsake as a last resort as a loan as a look out place as a lot as a lump sum as a man as a man sows, so shall he reap as a market matter as a matter of course as a matter of courtesy as a matter of fact as a matter of form as a matter of tact as a maximum as a means as a means of as a medium of as a memento of this visit as a mere form as a mere formality as a microevolutionary process as a minimum as a of necessity as a on loan as a picture as a pledge of as a precaution as a promotion as a representative for as a reprisal as a reserve as a result as a result of as a result of closer contacts with as a result of factor analysis as a result of intensive hunting as a result of the tests as a result of this as a reward as a rough draft as a rule as a sample as a side as a sign of as a soldier should as a source of as a source of valuable as a souvenir as a spare as a start as a stopgap as a sublease as a sublet as a summary as a supplement as a token of as a token of something as a treat as a trust as a united group as a warn to others as a whole as a windfall as above as affairs stand as aforesaid as again as against as agent of the carrier as agreed as always as amended as american as apple pie as an act of grace as an addendum as an addition as an appendix as an aside as an example as an extra as an eyewitness as an idea as an illustration as an indication of as an instance of something as an instance of this as an invalid as an ox as and when as appropriate as approved as artful as a wagonload as as as at as attachment as bad as all that as bad luck as bald as a baby's backside as bald as a coot as befits the name as before as being as below as best I can as between as big as as big as a cabbage as big as a goose egg as big as all outdoors as big as life as bitmap as black as a sweep as black as coal as black as ink as black as one is painted as black as pitch as black as soot as black as thunder as black as thundercloud as blind as a bat as bold as as bold as a lion as bold as brass as brave as a lion as bright as a button as bright as a new pin as bright as day as broad as it is long as broad as it's long as brown as a berry as building blocks as built as built clean room as built drawing as busy as a beaver as busy as a bee as busy as a cat on a hot tin roof as calm as a millpond as can be understood as carcinogen as carcinogens as cast as chaff before the wind as chaperone protein as cheap as dirt as cheap as five pence a bottle as cheerful as a lark as chirpy as a cricket as chirpy as cricket as clean as a hound's tooth as clean as a new pin as clean as a whistle as clear as a bell as clear as crystal as clear as crystal or crystal clear as clear as daylight as clear as light as clear as mud as close as an oyster as close as possible as closely as we used to do as cold as as cold as a witch's tit as cold as charity as cold as ice as cold as marble as coming as common as as common as dirt as compared to as compared with as compensation as components of cell signaling pathways as concerns as consumed intake rates as contracted as convenience as convenient as cool as a cucumber as cool as cucumber as cover as crafty as a barrel of monkeys as crazy as a loon as cross as two sticks as cunning as a fox as cunninig as a fox as curve as customary as dark as pitch as dbase as dead as a dodo as dead as a doornail as dead as mutton as dead as the dodo as deaf as a doorpost as deaf as a post as deaf as post as deep as a well as developmental process as dış as different as black and white as different as chalk and cheese as different as chalk from chees as different as chalk from cheese as different as night and day as directed as distinct from as distinguished from as drunk as a lord as drunk as a skunk as drunk as a sow as dry as a bone as dry as dust as dull as dishwater as dull as ditchwater as dumb as an oyster as early as as early as may as early as possible as easy as a, b, c as easy as duck soup as easy as falling off a log as easy as pie as easy as shelling peas as easy as taking candy from a baby as eighths as enzymes as ever as ever as as ever is as everybody knows as examples as expected as external as fair as the moon as far afield as as far as as far as ... is concerned as far as anyone knows as far as can be seen as far as cologne as far as he is concerned as far as I am concerned as far as I can remember as far as I can see as far as I have heard as far as I know as far as I observe as far as I understand as far as I'm concerned as far as in me lain as far as in me lies as far as in one lies as far as is known as far as istanbul as far as it goes as far as lies with me as far as money is concerned as far as one knows as far as possible as far as somebody is concerned as far as that goes as far as that's concerned as far as the eye can reach as far as the eye can see as far as the eye could reach as far as this is concerned as far as to as far as we can ascertain from the knowledge as far as we know as far as we understand from as far away as as far back as as fast as can be as fast as he could lick as fast as I could as fast as I write as fast as possible as fast as she can as fast as steamer can receive or deliver as fat as a pig as fat as a young thrush as fat as butter as fierce as a tiger as file as fine a song as I ever heard as firm as a rock as fit as a fiddle as flat as as flat as a board as flat as a pancake as follow as follows as for as for me as for somebody or something as for that as for that matter as for the others as for the rest as for the series field winding as for this as for this thought as free as a bird as free as air as free as the air as fresh as as fresh as a daisy as fresh as a rose as fresh as daisy as fresh as new paint as fresh as paint as from as from now as from that date as from the beginning of as full of meat as an egg as function of age as gaudy as a butterfly as gay as a lark as generally believed as gentle as a dove as gentle as a lamb as global as god's above as good as as good as certain as good as dead as good as done as good as finished as good as gold as good as new as good as one's word as graceful as a swan as grave as a judge as greedy as a pig as green as grass as gruff as a bear as halves as happy as a clam as happy as a king as happy as a lark as happy as a sandboy as happy as larry as happy as the day is long as hard as a bone as hard as a rock as hard as a stone as hard as nails as hard as one can go as hard as stone as has already been mentioned as has been generally assumed as has been pointed out as has been said as has been stated before as has just been proved as he entered as he himself says as he put it as he sees it as heard directly from as heavy as lead as heretofore

1: 0 ms