• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

arrangement

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2292

ad / noun – biology

ad / noun – computing

ad / noun – ecology

ad / noun – electricity

ad / noun – linguistics

ad / noun – mathematics

ad / noun – music

ARRANGEMENT = [ı'reyncmınt] noun
1 düzenleme, ayarlama * eşanlamlı : order, array, organization
2 anlaşma, sözleşme
İngilizce örnek : We made an arrangement to share the cost.
Türkçe çevirisi : Masrafı paylaştırmayı kararlaştırdık.
3 müz. uyarlama, düzenleme * eşanlamlı : orchestration
İngilizce örnek : This new arrangement of the piece is mainly for violin.
Türkçe çevirisi : Parçanın bu yeni aranjmanı daha çok keman için.
4 pl. hazırlık * eşanlamlı : preparation, plan, scheme
İngilizce örnek : Have you made any arrangements for your next holiday?
Türkçe çevirisi : Gelecek tatilin için hiç hazırlık yaptın mı?
İngilizce örnek : Who is in charge of making arrangements for the concert?
Türkçe çevirisi : Konser için hazırlık yapmakla kim ilgileniyor?

ilgili sözler / related words

administrative arrangement airflow arrangement alphabetical arrangement alternate leaf arrangement amicable arrangement arrangement fee letter arrangement flashing codes arrangement for bankruptcy arrangement in membrane arrangement in square arrangement in the archives arrangement into blocks arrangement of an experiment arrangement of bankruptcy arrangement of burners arrangement of strain meter arrangement of the grains arrangement of the words in the sentence arrangement of work arrangement with creditors arrangement with repetitions arrangement without repetitions atactic arrangement atomic arrangement autonomous arrangement axle arrangement back-to-back arrangement backup arrangement ballast arrangement barter arrangement basic serving arrangement bespoke arrangement bilateral arrangement bilateral swap arrangement block arrangement burner arrangement cable arrangement catch arrangement chromosome arrangement circuit arrangement cis arrangement classroom arrangement combined circuit arrangement combustion arrangement come to an arrangement common control switching arrangement consignment arrangement contractual arrangement controlled fair arrangement coupling arrangement credit arrangement currency board arrangement customs arrangement cylinder arrangement cytoskeleton arrangement data access arrangement data collection arrangement decussate leaf arrangement deed of arrangement deeds of arrangement definitive arrangement double cyclone arrangement dried flower arrangement driving arrangement drop window arrangement duty relief arrangement exchange arrangement experimental arrangement family arrangement feed arrangement feeding arrangement floral arrangement flower arrangement gear change arrangement general arrangement general arrangement drawing guide arrangement hand arrangement heating arrangement herring-bone arrangement of bricks horizontal arrangement I'd like a floral arrangement I'd like an arrangement I'll be no party to this arrangement i'd like a floral arrangement i'd like an arrangement i'll be no party to this arrangement in tandem arrangement in-tandem arrangement inking arrangement instalment arrangement institutional arrangement interior arrangement internal arrangement of covered wagon internal arrangement of refrigerator wagon land arrangement land arrangement area lay-out arrangement leaf arrangement legal arrangement letter by letter arrangement levels of arrangement licence arrangement license arrangement lubricating arrangement make an arrangement make an arrangement (with somebody) master netting arrangement material handling arrangement mixed arrangement motor and gear arrangement mounting arrangement mucking arrangement multifibre arrangement multilateral arrangement musical arrangement mutual recognition arrangement natural aspirated arrangement natural geopolitical center of security arrangement oil arrangement open-jaw arrangement opposite arrangement of genes opposition of arrangement orderly arrangement original gene arrangement packing arrangement papering arrangement pedal arrangement perceptional arrangement picture arrangement test pin arrangement pit arrangement pooling arrangement practical arrangement preferential commercial arrangement private arrangement provisional arrangement purlin arrangement rail wheel arrangement ranging arrangement reciprocal arrangement recognition arrangement regional financing arrangement register arrangement remote trunk arrangement salary subject to arrangement scheme of arrangement scheme of cooling pipe arrangement schlieren arrangement screened cyclone arrangement seating arrangement security arrangement service concession arrangement shaft arrangement shelf arrangement ship non-bulk oil membership agreement and confirmation of arrangement single action circuit arrangement single-axis arrangement single-line arrangement single-shaft arrangement spatial arrangement special arrangement squeezing arrangement stand-by arrangement steering arrangement supply support arrangement suspensive arrangement syntactic arrangement systematic arrangement tandem arrangement technical arrangement technical arrangement -ta temporary arrangement terrain and land arrangement terrain and land arrangement process test arrangement thematic arrangement topographic projection or arrangement transparency of interconnection arrangement transverse arrangement unilateral arrangement valve arrangement vegetal arrangement vehicle arrangement vertical arrangement verticillate leaf arrangement wassenaar arrangement window arrangement wing arrangement word by word arrangement

1: 0 ms