• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

agora

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

agora = alan [eski terim - öz Türkçe]

AGORA = (agora nedir; agora ne demek; agora İngilizcesi) Eski Yunanlılarda kent devleti ile ilgili sorunların konuşulduğu alan.

AGORA = (agora nedir; agora ne demek; agora İngilizcesi) Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı.

AGORA nasıl okunur, okunuşu /'Egırı/ isim

agora

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 38622

ilgili sözler / related words

1: 0 ms