• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

advocate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5818

güvenlik

ADVOCATE = ['edvıkit] noun
1 savunucu, yanlı * karşıtanlamlı : opponent, adversary
İngilizce örnek : He is an advocate of racial equality.
Türkçe çevirisi : Irksal eşitliğin savunucusu.
2 avukat * eşanlamlı : lawyer
¤ verb
desteklemek, savunmak * eşanlamlı : support, defend, argue for * karşıtanlamlı : oppose, resist
İngilizce örnek : The lawyer strongly advocated suing the company.
Türkçe çevirisi : Avukat şirketi dava etmeyi hararetle savundu.
İngilizce örnek : Some conservationists advocate an immediate ban on hunting.
Türkçe çevirisi : Bazı çevreciler derhal avlanmaya yasak getirilmesini destekliyor.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms