• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

âdeta

Türkçe - İngilizce

belirteç / adverb

belirteç / adverb – informal

eski söz

âdeta = bayağı [eski terim - öz Türkçe]

âdeta = nerdeyse [eski terim - öz Türkçe]

âdeta = neredeyse [eski terim - öz Türkçe]

âdeta = sanki [eski terim - öz Türkçe]

âDETA = (âdeta nedir; âdeta ne demek; âdeta İngilizcesi) Hemen hemen, sanki: «Yüzümü âdeta cama yapıştırarak her hareketini ilgiyle izliyorum.» - = Ümit.

âdeta = basbayağı [Osmanlıca - Türkçe]

âdeta = bir nevi [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms