• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nearly

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 793

NEARLY = ['niıli] adverb
hemen hemen, neredeyse * eşanlamlı : almost, just about, approximately, roughly
İngilizce örnek : Nearly a hundred people were injured in the accident.
Türkçe çevirisi : Kazada yüze yakın insan yaralandı.
İngilizce örnek : We had to wait at nearly all the traffic lights.
Türkçe çevirisi : Neredeyse bütün trafik ışıklarında beklemek zorunda kaldık.
İngilizce örnek : He's lived in Trabzon for nearly a year.
Türkçe çevirisi : Hemen hemen bir yıl Trabzon’da kaldı.
İngilizce örnek : He was nearly run over by a car.
Türkçe çevirisi : Az kalsın bir araba tarafından çiğneniyordu.
İngilizce örnek : I nearly forgot to send an email to them.
Türkçe çevirisi : Az kalsın onlara bir e-posta göndermeyi unutuyordum.
İngilizce örnek : I nearly forgot that it was my wife's birthday.
Türkçe çevirisi : Az kalsın karımın doğum günü olduğunu unutuyordum.

1: 0 ms