• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fairly

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2122

FAIRLY = ['feıli] adverb
1 dürüst bir biçimde, hakça
İngilizce örnek : These men will be paid fairly.
Türkçe çevirisi : Bu adamlara hakça ödeme yapılacak.
2 oldukça
İngilizce örnek : He is fairly good at his work.
Türkçe çevirisi : İşinde oldukça iyi.
İngilizce örnek : It's a fairly large room.
Türkçe çevirisi : Oldukça büyük bir oda.
İngilizce örnek : The plan was carried out fairly successfully.
Türkçe çevirisi : Plan oldukça başarıyla uygulandı.
İngilizce örnek : This book was fairly interesting, but I didn't enjoy it as much as I expected to.
Türkçe çevirisi : Bu kitap oldukça ilginçti, ama ondan umduğum kadar hoşlanmadım.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms