• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ad

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 153

ad / noun 4 – grammar

ad / noun 5 – computing

ad / noun 6 – cinema

ad / noun 7 – logic

ad = isim [öz Türkçe - eski terim]

ad = nam [öz Türkçe - eski terim]

ad = unvan [öz Türkçe - eski terim]

AD = (ad nedir; ad ne demek; ad İngilizcesi) 1. Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan kelime türü: Ayşe, Hasan, ağaç, yaprak, doğruluk, incelik, ordu, toplum, buluş, akış vb. Adlar özel ad, tür adı, somut ad, soyut ad, topluluk adı gibi türlere ayrılır. Bunlara bk. || 2. (Almanca Nomen; Fr. nom; İng. noun) Bir oluş ve kılış bildiren fiilin dışında kalan ve ad gibi çekilebilen kelime sınıflarının tümüne verilen ad; ad, sıfat, zamir, edat, bağlaç ve ünlemi içine alan geniş kapsamlı ad; ad soylu söz: ağız, dil, pınar, incelik, acı, tatlı, yürekli, yüreksiz; ben, bizler, siz, sizler; yanında, gerisinde; fakat, ancak; evet, hayır, of, eyvah vb.

AD = (ad nedir; ad ne demek; ad İngilizcesi) 1. Sayma. 2. Sayılma.

AD = (ad nedir; ad ne demek; ad İngilizcesi) a. 1. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır. 2. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu. 3. db. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim.

AD = (ad nedir; ad ne demek; ad İngilizcesi) Belli bir tek nesneyi adlandırmak, göstermek ya da betimlemek amacıyla kullanılan kapalı düzgün deyim. || Bir adın kaplamı evren öğesi bir birey, içlemi de bir birey kavramıdır. Anl. kapalı terim, tekil terim, bireysel deyim, gösterici deyim, sıfırlı işlev.

AD = (ad nedir; ad ne demek; ad İngilizcesi) İnsanın toplumsal ve bireysel kişiliğinin yanı sıra büyüsel ve gizemsel gücünü de belirten simge.

AD = (ad nedir; ad ne demek; ad İngilizcesi) isim. ~ a yazılı: nâma muharrer. . ~ına davranan, ~ına davranıcı: mümessil, temsilci (bk. özdeyen, özdeyici). ~ına davranma: temsîl (bk. başkası adına davranma, özdeme).

AD = (ad nedir; ad ne demek; ad İngilizcesi) Sinema 1. Bir filme verilen ad ve bu adı yazılı olarak belirten görüntüler. TV. 2. Bir izlenceye verilen ad ve bu adı belirten yazıların görüntüleri.

AD = (ad nedir; ad ne demek; ad İngilizcesi) Varlıkları bildiren sözcük: Ev, kedi, Ali, Ayşe, hayal, ordu, vermek, yarış vb.

ad = ism [Türkçe - Osmanlıca]

ad = nâm [Türkçe - Osmanlıca]

AD nasıl okunur, okunuşu /Ed/ isim

ad

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2316

ad / noun

kısaltma / abbreviation – tourism

AD = [ed] noun
kon. ilan, reklam
İngilizce örnek : He's reading the small ads in order to find a job.
Türkçe çevirisi : İş bulmak için küçük ilanları okuyor.

ilgili sözler / related words

-e yeni bir ad vermek 1327-1483 yıllarında düzenlenen ingiliz kanunlarına verilen ad ad adresleme ad aktarım ad aktarımı ad aktarımsal ad alanı ad alanları ad almak ad ata ad ayrıntıları ad belirtin ad biçimi ad bilgisi ad bilgisini onaylayın ad bilimi ad boşluğu ad boşluğu nesnesi ad bulma işlemi ad bulunamadı ad cinsi ad cümlesi ad değişimi ad değiştir ad değiştirme ad değiştirmek ad denetlemesi ad dizilimi ad dizimi ad dizini ad durumları ad durumu ad durumu eki ad durumunu belirten ek ad düzenle ad eki ad ekle ad eksik ad etiketi ad etiketleri ad eylem ad gövdesi ad hoc ad hoc diplomasi ad hoc hipotez ad hoc meclis ad hoc sınaması ad hoc testi ad hominem çıkarım ad imgesi ad işlevi ad kataloğu ad kayıt istek paketi ad kayıtları ad kazanmak ad koymak ad koymak (kitaba) ad kökenli ad kökü ad kullanımda ad kutusu ad kümesi ad levhası ad lib ad libitum ad mekanı tanımlayıcısı ad niteliğinde olan ad okuyarak oylama ad oluştur ad oluşturma yeri ad ortağı ad otorite dizini ad otorite kütüğü ad rolü ad sayma ad seç ad seçimi ad seçin ad sınıfı ad sıralaması ad sırası ad simgesi ad soneki ad sorgu istek paketi ad sorunu ad soylu söz ad sunucuları ad sunucusu ad sütununu ad tabanı ad tabelası ad takmak ad tamlaması ad tamlaması kuran sıfat ad tanımı ad tanımla ad tanımları ad tekrarı ad tümceciği ad tümcesi ad tümleci ad türü ad uygula ad uyuşmazlığı ad uzayı ad valorem ad valorem alınan harçlar ad valorem eşdeğer ad valorem gümrük resmi ad valorem gümrük vergisi ad valorem ithal vergileri ad valorem ithal vergisi ad valorem navlun ad valorem resim ad valorem sübvansiyon ad valorem tarife ad valorem vergi ad ve adres ad ve başlık ad ve değerler ad ve konum ad ve kuruluş ad ve kuruluş bilgisi ad ve kuruluş bilgisini onaylayın ad ve soyad ad veren ad verilmek ad verme ad vermek ad veya adlarla ilgili ad yan cümlesi ad yantümcesi ad yapıştır ad yapmak ad yarat ad yazdırımı ad yitimi ad yok ad yoklaması ad yüklemi baba kökenli ad bağlamsal ad tanımı banner ad başka ad belirtili ad tamlaması belirtisiz ad tamlaması beyin damarlarında bir tıkanma ya da yırtılmaya bağlı olarak oluşan sendromlara verilan ad bileşik ad bilimsel ad bilinmeyen ad bir kimseye bir ad (lakap) takmak birleşik ad birleşik ad yüklemi bitişik ad niteleyeni borsada yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiye verilen ad boş ad bu diske bir ad verin bu oyluma bir ad verin büyük britanya'yı çevreleyen denizlerin tümüne verilen ad cansız ad capias ad audiendum judicium capias ad respondendum capias ad satisfaciendum cildin normal pigmentasyonunun aşırı olmasına verilen ad cins ad claim ad rem classified ad consensus ad idem consensus ad item crl ad kimliği curator ad hoc çağrı günlüğüne yerleştirilecek ad çalışmakitabı ad çekimli ad çekimsiz ad çıplak ad daha fazla ad diğer ad diğer ad düzenle diğer ad problemi diğer ad sorunu dinamik ad hizmeti dizimsel ad eğreti ad ek ad koyma esas ad esere ad olan karakter rolü eski ad eş ad silinmesi evrensel ad eylemden ad yapan sonek eylemden ad yapmaya yarayan eylemden türeme ad eylemden türetilen ad eylemden türetilmiş ad floating ad flocks ad herds geçersiz ad geçici ad geçici karar grubu ad hoc geçici komite ad hoc genel ad genelleştirilmiş ad gerçek ad göreceli belirgin ad görünen ad görüntü ad guardian ad litem guardians ad litem güle başka bir ad da verseniz, gül gene hoş kokar güle başka bir ad da verseniz, gül yine hoş kokar habeas corpus ad subjiciendum hayvan veya bitkinin ait olduğu cinsi gösteren latince ad hdek ad boşluğu nesnesi i'm calling about the ad in the paper iç ad iğreti ad ikinci ad ilişkisel ad ilk ad imza ad in-house ad introductory ad ius ad bellum iyi ad jenerik ad kalıcı ad kapak sayfasında görünecek ad kesin ad kılıcı ad kısa ad kısaltma ad kızılderililerin cennete verdikleri ad kimliği belirleninceye kadar adı bilinmeyen bir kimseyi temsilen kullanılan ad kimyasal ad kişisel ad kolay ad konu ad köpeğine çirkin bir ad yakıştır ve onu as kötü bir ad takmak (birine, bir şeye) kullanılan ad küçük ad küresel ad ldap ad boşluğu nesnesi live ad menü çubuğundaki ad menüdeki ad method of reductio ad absurdum mobile ad mobile ad hoc network müstear ad nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse habet nemo tenetur ad impossibile nitelendirilmiş ad nitelenmiş ad nitelikli ad non possessori incumbit necessitas probandi possessiones ad se pertinere okunabilir ad oluşturulacak ad ortak ad öbür ad ön ad örnek ad örtülü ad öteki ad öz ad özel ad özel ad bilimi özel ad sıfatı özel ad ve terimlerin genelleşmesi özel ad ve terimlerin genelleştirilmesi özgün ad pasta ülkesi olarak tskoçya'ya verilen ad pay a duty ad valorem paylaş ad permanent representative ad interim pupilla kasılmasını sağlayan ilaçlara verilen ad pupillanın büyümesini sağlayan ilaçlara verilen ad quando aliquid mandatur, mandatur et omne per quod pervenitur ad illud reductio ad absurdum reductio ad absurdum proof reduction ad absurdum restitutio ad integrum sahte ad sahte ad takınma salt ad sam diğer ad aç sam kimliğe göre ad sapta ad sayılabilen ad sayılabilir ad sayılır ad sebaseli kistli lipomlara verilen ad sebze şefi sebzeleri hazırlayan aşçıya verilen ad (fransızcadan) seçkin ad seçme ad sevgiliye verilen özel ad sevilen bir kimseye takılan ad sınırlı ad eylem signature ad referendum sil ad silinecek ad simgesel ad sistematik ad skip ad small ad solvit ad diem somut ad soyut ad söz diziminde ad subpoena ad testificandum takılmış ad takma ad takma ad altında takma ad kullanan takme ad koymak tam ad tamamlayıcı ad tecimsel ad television ad revenues terminus ad quem text ad textual ad ticari ad transitional ad trivial ad tuzak ad türemiş ad uluslararası ortak ad unctad ad hoc working group on trade- environment and development unctad ad hoc working group to explore the issue of structural uzaktaki ad üzerinde ad ve adres, önceden basılı tebrik dilekleri bulunan ve bir armağanla gönderilen kart vaftizde verilen ad vehicular ad hoc network verenin ad kimliği verilen ad vernaküler ad video ad want ad winnt ad boşluğu nesnesi yakıştırılan ad yakıştırma ad yalın ad yalnızca ad olarak varolan yanlış ad yaygın ad yeni ad yeni ad ver yeni bir ad vermek yerel ad yinelenen ad yüklemsi ad yüksek mahkemedeki yargıçlara verilen ad zamirin yerini tutan ad zoolojik ad

1: 0 ms