• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

name

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 12613

name

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 255

dilbilim

NAME = [neym] noun
1 ad, isim * eşanlamlı : title, denomination, designation, term
İngilizce örnek : What’s your name?
Türkçe çevirisi : Adınız nedir?
İngilizce örnek : I don't know the name of the school.
Türkçe çevirisi : Okulunu adını bilmiyorum.
İngilizce örnek : The name volcano comes from the Roman god of fire, Vulcan.
Türkçe çevirisi : Volkan adı, Roma ateş tanrısı Vulcan’dan gelir.
İngilizce örnek : His name is Süleyman but everyone calls him Sülo.
Türkçe çevirisi : Onun adı Süleyman ama herkes ona Sülo der.
2 ün * eşanlamlı : reputation, fame, renown, eminence
İngilizce örnek : She made a name for herself as an actress.
Türkçe çevirisi : Oyuncu olarak isim yaptı.
3 ünlü kişi
İngilizce örnek : He is a famous name in Turkish history.
Türkçe çevirisi : O, Türk tarihinde önemli bir simadır.
¤ verb
1 ad koymak * eşanlamlı : call, baptize, christen, entitle, term, label
2 seçmek, atamak * eşanlamlı : designate, nominate, appoint, select, choose
* family name = soyadı
* by name = ismen, adıyla
İngilizce örnek : He referred to me by name, not by number.
Türkçe çevirisi : Benden ismimle söz etti, numaramla değil.
* in the name of = adına, namına
* call sb names = -e sövüp saymak
* know sb by name = -i ismen tanımak
İngilizce örnek : Although I have never met her, I know her by name.
Türkçe çevirisi : Onunla hiç tanışmamama rağmen onu ismen tanıyorum.
İngilizce örnek : Do you know all of your students by name?
Türkçe çevirisi : Bütün öğrencilerini ismen tanıyor musun?
* make a name for oneself = ün kazanmak
İngilizce örnek : She's made quite a name for herself after that song contest on TV.
Türkçe çevirisi : Televizyondaki o şarkı yarışmasından sonra bayağı ünlendi.
* name sb/sth after sb = adını vermek, isim koymak
İngilizce örnek : The process of pasteurization is named after Louis Pasteur.
Türkçe çevirisi : Pastörizasyon işlemi, ismini Louis Pasteur’den almıştır.

NAME = nasıl okunur, okunuşu /neym/ isim

1: 0 ms