• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kesme

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 14533

hekimlik / medical

isim / noun – geometry

isim / noun – literary

isim / noun – surgery

iş dünyası

kazıbilim

mimarlık

sanat

kesme = cut out [öz Türkçe - eski terim]

kesme = eksizyon [öz Türkçe - eski terim]

kesme = rezeksiyon [öz Türkçe - eski terim]

kesme = kat' [Türkçe - Osmanlıca]

kesme = taktî' [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms