• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abandon

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5906

ana kullanım 1

01. terk etmek 02. bırakmak 03. ortada bırakmak 04. yarıda bırakmak 05. kendini kaptırmak 06. kapılmak 07. çekilmek 08. vazgeçmek 09. istifa etmek 10. boşlamak 11. güveni kalmamak 12. yüz çevirmek 13. atmak 14. -den vazgeçmek 15. -den yüz çevirmek 16. etek çekmek 17. feragat etmek 18. geçmek 19. kesmek 20. kıymak 21. umudu kesmek 22. yüzüstü bırakmak

ana kullanım 2

01. kendini bırakma 02. aldırışsızlık 03. coşku 04. taşkınlık 05. coşkunluk 06. kendinden geçme

askeri

01. gemiyi terk etmek

boks

01. abandone etmek 02. müsabakadan çekilme

hukuk

01. hizmetten çıkarmak 02. tahliye etmek

madencilik

01. bırakma

spor

01. abandone olmak 02. yarıştan çekilmek

ABANDON = Yükleyici yada alıcının mallarını bırakması, terk etmesi. [nakliye, lojistik > ne, nedir, ne demek]

ABANDON = [ı'bendın] verb
terk etmek, bırakmak * eşanlamlı : leave, quit, give up * karşıtanlamlı : stay with, continue
İngilizce örnek : He abandoned teaching and set up in business.
Türkçe çevirisi : Öğretmenliği bıraktı ve iş açtı.
İngilizce örnek : Robert was abandoned when she was a baby.
Türkçe çevirisi : Robert bebekken terk edildi.
İngilizce örnek : We had to abandon our trip as we ran out of money.
Türkçe çevirisi : Paramız bittiği için gezimizi (yarıda) bırakmak zorunda kaldık.
İngilizce örnek : The tennis match was abandoned on account of rain.
Türkçe çevirisi : Tenis maçı yağmur nedeniyle (yarım) bırakıldı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms