• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abandon

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5906

madencilik

ABANDON = [ı'bendın] verb
terk etmek, bırakmak * eşanlamlı : leave, quit, give up * karşıtanlamlı : stay with, continue
İngilizce örnek : He abandoned teaching and set up in business.
Türkçe çevirisi : Öğretmenliği bıraktı ve iş açtı.
İngilizce örnek : Robert was abandoned when she was a baby.
Türkçe çevirisi : Robert bebekken terk edildi.
İngilizce örnek : We had to abandon our trip as we ran out of money.
Türkçe çevirisi : Paramız bittiği için gezimizi (yarıda) bırakmak zorunda kaldık.
İngilizce örnek : The tennis match was abandoned on account of rain.
Türkçe çevirisi : Tenis maçı yağmur nedeniyle (yarım) bırakıldı.

ABANDON = (abandon nedir; abandon Türkçesi) Yükleyici yada alıcının mallarını bırakması, terk etmesi.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms