• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yerbilimsel

Türkçe - İngilizce

yerbilimsel = jeolojik [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms