• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

geological

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6493

GEOLOGICAL = [ci: ı'locikıl] adjective
jeolojik, yerbilimsel

ilgili sözler / related words

1: 0 ms