• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

waiting

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1853

WAITING = ['weyting] noun
bekleme
* waiting list = bekleme listesi, bekleyenlerin listesi
* waiting room = bekleme salonu
İngilizce örnek : I was reading a newspaper in the waiting room while waiting for the train.
Türkçe çevirisi : Treni beklerken bekleme salonunda gazete okuyordum.

1: 1 ms