• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

unwieldy

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 27738

ana kullanım

01. hantal 02. havaleli 03. ağır 04. heyula gibi 05. idaresi güç 06. koskocaman 07. lenduha gibi 08. uygulanması zor 09. yönetilmesi zor 10. acemi 11. kaba 12. kullanışsız 13. yerinden kalkmaz

UNWIELDY = [an'wi: ldi] adjective
hantal, ağır * eşanlamlı : awkward, clumsy, bulky, large, weighty, clumsy

1: 0 ms