• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

teknoloji

Türkçe - İngilizce

TEKNOLOJİ = (teknoloji nedir; teknoloji ne demek; teknoloji İngilizcesi) Sanayinin çeşitli dallarında kullanılan araç, gereç, işleme usulleri ve metotları ile ilgili bilgi, teknik bilgi.

TEKNOLOJİ = (teknoloji nedir; teknoloji ne demek; teknoloji İngilizcesi) 1. Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi: «Aslına yönelerek meseleyi kavramaya çalıştığımızda insan ve teknoloji arasındaki ilişki son çağların bir olayı değildir.» - İ. Özel. 2. İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü.

TEKNOLOJİ = (teknoloji nedir; teknoloji ne demek; teknoloji İngilizcesi) Bir endüstri dalıyla ilgili yapım yöntemlerinin, yollarının ve araçlarının inclenmesinden oluşan bilgi dalı.

TEKNOLOJİ = (teknoloji nedir; teknoloji ne demek; teknoloji İngilizcesi) Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan araç ve yöntemlere ilişkin bilgi bütünü.

teknoloji = uygulayımbilim [eski terim - öz Türkçe]

teknoloji = fenniyyât [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms