• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tasteless

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 33376

TASTELESS = ['teystlıs] adjective
1 tatsız * eşanlamlı : flavourless, insipid * karşıtanlamlı : tasteful
İngilizce örnek : Pure water is tasteless.
Türkçe çevirisi : Saf su tatsızdır.
2 zevksiz * eşanlamlı : unrefined, inelegant, crude, indelicate

1: 0 ms