• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tarif

Türkçe - İngilizce

TARİF = (tarif nedir; tarif ne demek; tarif İngilizcesi) 1. Tanım: «Tarife kalkma bizi / Ne şuyuz ne de buyuz / Adem denen denizi / Arayan birer suyuz» - = E. B. Koryürek. 2. Bir işin yapılış yöntemini açıklama ve belirtme. 3. Bir şeyin bulunduğu yeri, çevre ile ilgisini belirterek açıklama.

TARİF = (tarif nedir; tarif ne demek; tarif İngilizcesi) 139. Tarif: Tarif, geometrik veya genel olarak herhangi bir bilgiye ait şeyin derli toplu kısa anlatımına denir. Bu kısa anlatım, o şeyin ne olduğunu uzun uzadıya düşünüldükten, arandıktan, tarandıktan sonra derlenen öz anlamı kapsayan sözlerden kurulan kapsadır.

tarif = tanım [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms