• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

account

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 437

ana kullanım

güvenlik

ACCOUNT = [ı'kaunt] noun
1 hesap * eşanlamlı : balance sheet, ledger
İngilizce örnek : I don’t have any money in my bank account.
Türkçe çevirisi : Banka hesabımda hiç param yok.
2 rapor, açıklama * eşanlamlı : report, explanation
İngilizce örnek : Have you seen the account of the fire in the paper this morning?
Türkçe çevirisi : Bu sabah gazetede yangın haberini gördün mü?
İngilizce örnek : The witness gave a credible account of the murder.
Türkçe çevirisi : Tanık cinayetle ilgili inanılır bir tasvir yaptı.
3 neden
* of no account = çok önemsiz
* on account of = yüzünden
İngilizce örnek : She nearly fainted on account of the heat.
Türkçe çevirisi : Sıcak yüzünden az kalsın bayılıyordu.
İngilizce örnek : I can't hear them on account of the noise.
Türkçe çevirisi : Gürültü yüzünden onları duyamıyorum.
İngilizce örnek : The picnic was cancelled on account of the rain.
Türkçe çevirisi : Yağmur nedeniyle piknik iptal edildi.
* on no account = hiçbir surette, asla
* take into account = göz önünde bulundurmak, hesaba katmak
İngilizce örnek : You must take the bad roads into account.
Türkçe çevirisi : Kötü yolları hesaba katman gerek.
İngilizce örnek : I've taken everything into account, and I'm sure we'll succeed.
Türkçe çevirisi : Her şeyi hesaba kattım, ve eminim başarırım.

ACCOUNT = (account nedir; account Türkçesi) 1- Bir finansal kuruluş nezdinde müşteri adına açılan her türlü hesap 2- Borçlu ve alacaklı kalemler arasındaki işlemlerin kaydı.

ilgili sözler / related words

a good account of a joint bank account a term or current account absorption account abstract account abstract of account abstraction account acceptance account access account accident insurance account account abstract account activity account agreed upon account analysis account arrears account auditing account auditor account balance account being taken account book account books account broker account card account card calling account classification account closed account code account coding account competant authority account competent authority account conflict account contact executive account contact person account controller account convertible into foreign currency account current account current contract account current department account current or current account account day account day of payment account debtor account deficit account deleted account director account duty account executive account expert account experts board account expires account file account for account for a thing account for something account for the delay account form account form of balance sheet account group account handler account heading account history account hold account holder account holding bank account id account in arrear account in arrears account in balance account in bank account in credit account in debit account jeading account list account lockout account maintenance fee account management account management policies account manager account mapping account merging to be retired account module account name account number account of account of average account of charges account of consignees account of inventory article account of invoice account of liabilities and assets account of premiums account of reexchange account of return account of statement account of the balance of payments account of the current transactions account on the footing of wilful default account oneself happy account only check account only cheque account operators account owner account party account passbook account payable account payee account period account planner account policy account position account printout account receivable account receivable assigned account receivable discounted account receivable ledger account receivable subsidiary ledger account receivable turnover account reconciliation account reconciliation plan account recovery account rendered account representative account retention account sale account sales account services account settled account settlement account stated account statement account summary account supervisor account team account terms account title account to account to a person account to notice account to somebody for something account type account type id account unknown account with account with third parties accounts payable account accounts receivable account accretion account accrued expenses account accrued income account accumulated depreciation account accumulated loss account acknowledge the conformity of an account acknowledge the correctness of an account action of account active account activity account adjunct account adjustment account adjustment of account administration account administrative crypto account administrator account advance on current account advance payments to suppliers account advances from customers account advances to personnel account adviser's client account age of account agent's account aggravated injury on account of its consequences aggravated torture on account of its consequences aggregated profit-loss account allowance account allowance expenses account allowances for doubtful current trade receivable account alternate account amounts receivable on current account an account to an account to settle an overdrawn account annual account anonymous account applied account appropriation account approved account receivable army account of advances as per account rendered ask for the account ask somebody to account for asset account asset revaluation account assets account ats account attached account audit an account audit and account charges auxiliary account average account bad debt account bad debts account balance an account balance of account balance of an account balance of current account balance of payments on capital account balance of payments on current account balance on capital account balance on current account balance on the capital account balance sheet account balanced account bank account bank loans account banking account bargain for account be asked to account for be deducted from an account be of account be of no account be out on account of illness be taken into account bills payable account blocked account blow-by-blow account bond payable account bonds and notes of private sector account bonds and notes of public sector account bonds payable account bonus account book account book of account book something to somebody's account books of account branch account breakdown of expense account bring to account broken account broker's account brokerage account buildings account business account buy for account buy for an account buy on account calculating an account call account call deposit account call somebody to account call to account capital account capital account and international reserves capital account balance capital account deficit capital account liberalization capital account of the balance of payment capital account segment of balance of payments capital account surplus capital finance account capital surplus account card of account carry forward to new account carry to a new account carry to account carry to an account cash account cash in bank account cash in banks account cash in hand account cashier's account central account certificate account charge account charge goods to one's account charge the account charge the account in charge to somebody's account chart of account standing check account check an account checkable account checking account checking of an account checks given and payment orders account checks received account cheque account cheque only for account choose account clearing account clearing of account client account clients account close a bank account close an account close the account closed account closing an account closing of account closing of an account closing of the account clothing account codification of account commercial account commercial paper account commission expenses account commodity account common capital stock account company account component specific euro account composite unit of account compound interest account confidential account conformity of an account consignee's personal account consignment account consolidated account consolidated profit and loss account consolidated profit and loss account of the life branch consolidated profit and loss account of the non-life branches () consolidated profit and loss account of the pension branch contingency account continuing account contra account contra expense account contra revenue account control account controlling account controlling company account convertible tl account convertible turkish lira account cooked account corporate account cost account cost of production of services difference account counting and take-over deficits account counting and take-over surplus account coupon payment account court of account covering law account of causality create account credit account credit an account credit side of the account creditor account credits account cross account crossed check only for account crypto account currency account current account current account balance current account bankbook current account credit current account credits current account customer current account deficit current account deposits current account imbalance current account items current account manager current account surplus current call account current transactions account custodian account custody account for securities customer account customer's account customer's deposits account customers account daily account daily interest account dead account debenture loans and bonds account debit account debit an account debit current account debit on account debit to account debiting account debtors account deceased account deductible value added tax account default account deferment account deferred account deferred annual income account deferred expense account deferred monthly income account deficiency account deficit account delinquent account delinquent account receivable demand deposit account depletable assets account deposit account deposit fund account deposit money to postal cheque account depository account deposits account deposits and guarantees received account deposits and guaranties given account depreciation account detail account detailed account direct labor expenses account direct raw and other material expenses account directory service account disable account disable disable account discount of notes payable account discount of notes receivable account discounted account receivable discounting interest expenses account discounting interest income account discretionary account disputed account receivable dividend account dividends received participation account do you have any account with us do you pay interest on this account doctor an account dormant account double account system doubtful account doubtful account expense doubtful trade receivable account draw checks on a current account draw cheques on a current account draw on account draw out an account drawing account dual currency account e-mail account early return an account of death electronic notification of postal cheque account email account enable account encouraging working people to saving account encouraging working people to savings account enter in an account enter to an account entered in an account entertainment account escrow account european account unit european office of account european unit of account european unit of account eua even account examination of account exchange equalization account expenditure account expense account expenses account experience account export account external account external transactions account extract of account extract of business account extraordinary reserves account extraordinary useful life assets account fancy account final account final account in winding up final account in winding-up final account law final account of revenues and expenses final budget account financial account financial account on a balance of payments basis financial expenses account financial expenses difference account find account find one's account in finished products account first call account fixed term deposit account foot up an account for account of for account of another for account of whom it may concern for joint account for own account for the account for the account of force account force account expenditure force account rate force account system force account work foreign currency account foreign currency demand deposit account foreign currency payments account foreign exchange account foreign exchange deposit account foreign exchange selling account formation expenses account forward account forwarding an account balance franc account

1: 0 ms