• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

stimulate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6930

STIMULATE = ['stimyuleyt] verb
1 uyarmak, kışkırtmak, canlandırmak * eşanlamlı : arouse, rouse, excite, inflame, goad, spur, prick
İngilizce örnek : This gland stimulates the secretion of hormones.
Türkçe çevirisi : Bu bez, hormon salgılamasını uyarır.
2 teşvik etmek, özendirmek * eşanlamlı : motivate, animmate, invigorate, inspirit, encourage, activate * karşıtanlamlı : deter
İngilizce örnek : His speech stimulated the students to study harder.
Türkçe çevirisi : Konuşması öğrencileri daha sıkı çalışmaya özendirdi.

STIMULATE = stimulate nedir; stimulate ne demek; stimulate Türkçesi; stimulate nasıl okunur, okunuşu /'stimyuleyt/ eylem

1: 0 ms