• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

resolute

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15022

RESOLUTE = ['rezılu: t] adjective
azimli * eşanlamlı : determined, steadfast, firm, intent, decided, resolved, persistent * karşıtanlamlı : irresolute
İngilizce örnek : Let's replace the marketing manager with a more resolute person - he is so hesitant about his every decision.
Türkçe çevirisi : Pazarlama müdürünün yerine daha azimli birini alalım – her kararında çok tereddütlü.

1: 0 ms