• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

promote

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3125

havacılık

PROMOTE = [prı'mout] verb
1 yükseltmek, terfi ettirmek * eşanlamlı : upgrade, raise, elevate, move up * karşıtanlamlı : demote
İngilizce örnek : He was promoted to director.
Türkçe çevirisi : Müdürlüğe terfi etti.
İngilizce örnek : He worked so well that his boss promoted him.
Türkçe çevirisi : O kadar iyi çalıştı ki patronu onu terfi ettirdi.
2 ilerletmek * eşanlamlı : further, advance, forward, help, assist, support * karşıtanlamlı : hinder
İngilizce örnek : We aim to promote good industrial relations.
Türkçe çevirisi : İyi endüstriyel ilişkileri ilerletmeyi hedefliyoruz.
3 reklamını yapmak * eşanlamlı : advertise, publicize

1: 0 ms