• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pretend

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7550

PRETEND = [pri'tend] verb
1 -miş gibi yapmak, kendine … süsü vermek * eşanlamlı : simulate, imagine, make believe, fabricate, invent
İngilizce örnek : He pretended to be ill.
Türkçe çevirisi : Hasta numarıaı yapıyor.
İngilizce örnek : She pretended not to see me.
Türkçe çevirisi : Beni görmemiş gibi yaptı.
İngilizce örnek : He doesn't know the answer, though he pretends to.
Türkçe çevirisi : Biliyormuş gibi davranmasına rağmen yanıtı bilmiyor.
2 numara yapmak, rol yapmak * eşanlamlı : falsify, sham, feign; deceive, counterfeit, fake
İngilizce örnek : He is not sorry at all, he is just pretending.
Türkçe çevirisi : Hiç de üzgün değil, sadece rol yapıyor.

PRETEND = nasıl okunur, okunuşu /pri'tend/ eylem

1: 0 ms