• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

olmaz

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

deyim / idiom – informal

matematik

OLMAZ = (olmaz nedir; olmaz ne demek; olmaz İngilizcesi) 1. İmkânsız, gerçekleşemez, gayrimümkün. 2. a. Yapılamayacak iş, tutum veya davranış: «Onun o gözü pekliği, onurla ölümü göze alışıdır ki Atatürk'e olmazları oldurtmak gücünü vermiştir.» -H. Taner.

OLMAZ = (olmaz nedir; olmaz ne demek; olmaz İngilizcesi) Olmayacak, lüzumsuz, yersiz, münasebetsiz.

1: 0 ms