• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

unlikely

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4298

UNLIKELY = [an'laykli] adjective
muhtemel olmayan, olasısız; inanılması güç * eşanlamlı : improbable, dubious, implausible, incredible * karşıtanlamlı : likely, probable
İngilizce örnek : It was an unlikely story but he fell for it.
Türkçe çevirisi : İnanılması güç bir hikâye idi ama ona kandı.

1: 0 ms