• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mercy

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3955

MERCY = ['mö: si] noun
merhamet, acıma * eşanlamlı : pity, compassion, clemency, grace, forgiveness, leniency, tenderness * karşıtanlamlı : cruelty
İngilizce örnek : 'I never show any mercy to a criminal,' said the judge.
Türkçe çevirisi : ‘Bir suçluya asla merhamet etmem,’ dedi yargıç.
İngilizce örnek : The damaged ship was at the mercy of the waves.
Türkçe çevirisi : Hasarlanan geminin akıbeti, dalgaların merhametine kalmıştı.

MERCY nasıl okunur, okunuşu /'mö:si/ isim

1: 0 ms