• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lessen

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13233

LESSEN = ['lesın] verb
1 azaltmak * eşanlamlı : reduce, decrease, diminish, lower, decline, dwindle, shorten, contract, shrink * karşıtanlamlı : increase, expand, multiply
İngilizce örnek : His jokes lessened the tension in the room.
Türkçe çevirisi : Fıkraları odadaki gerilimi azalltı.
2 azalmak * eşanlamlı : diminish
İngilizce örnek : My pain lessened after the injection.
Türkçe çevirisi : İğneden sonra ağrım azaldı.

LESSEN nasıl okunur, okunuşu /'lesın/ eylem

1: 0 ms