• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

intrepid

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 24873

INTREPID = [in'trepid] adjective
korkusuz, cesur * eşanlamlı : daring, fearless, unafraid, brave, courageous, bold * karşıtanlamlı : cowardly

1: 0 ms