• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

intimidate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 27001

INTIMIDATE = [in'timideyt] verb
korkutmak, gözünü korkutmak, gözdağı vermek * eşanlamlı : frighten, scare, dishearten, discourage, threaten * karşıtanlamlı : encourage
İngilizce örnek : He is trying to intimidate the witnesses.
Türkçe çevirisi : Tanıkların gözünü korkutmaya çalışıyor.
İngilizce örnek : The students were intimidated by their principal.
Türkçe çevirisi : Öğrencilere müdür tarafından gözdağı verildi.

1: 0 ms