• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

instruction

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2071

yöntembilim

INSTRUCTION = [in'strakşın] noun
eğitim; öğretim * eşanlamlı : education, teaching, training, tuition, coaching
İngilizce örnek : Instruction is given in Turkish.
Türkçe çevirisi : Eğitim, Tükçe olarak verilir.
İngilizce örnek : The school offers instruction in the use of computers.
Türkçe çevirisi : Okul, bilgisayar kullanımı eğitimi verir.

INSTRUCTION nasıl okunur, okunuşu /in'strakşın/ isim

1: 0 ms