• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

indignant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13903

INDIGNANT = [in'dignınt] adjective
kızgın, dargın * eşanlamlı : angry, irritated, exasperated, irate * karşıtanlamlı : calm, serene
İngilizce örnek : He was indignant at hearing that.
Türkçe çevirisi : Onu duyunca kızdı.

1: 0 ms