• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ignorant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5008

ana kullanım

01. bilisiz 02. bilgisiz 03. cahil 04. görgüsüz 05. kaba 06. bilmez 07. boş 08. eğitimsiz 09. haberi olmayan 10. kof 11. vukufsuz 12. bihaber 13. bivukuf 14. gözü kapalı 15. habersiz 16. nadan

konuşma dili

01. inceliksiz

IGNORANT = ['ignırınt] adjective
bilgisiz, cahil * eşanlamlı : illiterate, uneducated, unread, unlearned; uninformed, unaware, unknowing * karşıtanlamlı : learned, educated; aware
İngilizce örnek : I am quite ignorant on stock exchange.
Türkçe çevirisi : Borsa konusunda epeyce cahilim.
İngilizce örnek : We were ignorant of the danger when we were entering the cave.
Türkçe çevirisi : Mağaraya girdiğimizde tehlikeden habersizdik.

1: 0 ms