• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ignorant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5008

konuşma dili

IGNORANT = ['ignırınt] adjective
bilgisiz, cahil * eşanlamlı : illiterate, uneducated, unread, unlearned; uninformed, unaware, unknowing * karşıtanlamlı : learned, educated; aware
İngilizce örnek : I am quite ignorant on stock exchange.
Türkçe çevirisi : Borsa konusunda epeyce cahilim.
İngilizce örnek : We were ignorant of the danger when we were entering the cave.
Türkçe çevirisi : Mağaraya girdiğimizde tehlikeden habersizdik.

1: 0 ms