• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

glance

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4390

ana kullanım

GLANCE = [gla: ns] verb
göz atmak, bakmak * eşanlamlı : glimpse, peek, peep, scan, look * karşıtanlamlı : stare
İngilizce örnek : Glancing over his shoulder, he noticed he was being followed.
Türkçe çevirisi : Omuzunun üzerinden bakınca takip edildiğini fark etti.
İngilizce örnek : I only glanced at the headlines.
Türkçe çevirisi : Sadece başlıklara göz attım.
¤ noun
kısaca bakış
İngilizce örnek : His curious glance swept the room.
Türkçe çevirisi : Kısa bakışı odayı taradı.
* at a glance = bir bakışta, şıp diye
İngilizce örnek : I could see at a glance that she was annoyed.
Türkçe çevirisi : Rahatsız olduğunu bir bakışta görebiliyordum.
* glance off = sıyırıp geçmek, sekmek
İngilizce örnek : The bullets glanced off the car.
Türkçe çevirisi : Kurşunlar arabayı sıyırıp geçti.

GLANCE = nasıl okunur, okunuşu /gla:ns/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 0 ms